Skip to content

Video: Highlights – Gilmer Buckeyes @ Pittsburg Pirates – Nov 3, 2022

The Gilmer Buckeyes travel to Pittsburg to take on the Pittsburg Pirates on Thursday night, Nov. 3, 2022.

Full Game Video: https://youtu.be/0VYlbRmrUNk

Buckeyes Blog: https://gilmerbuckeyes.blogspot.com/

Leave a Comment